Üdvözöljük

az Európai Unióban és az Alsó-Ausztriai Szakfőiskola és Egyetemi Oktatási Kft.
honlapján!

 

Társaságunk – Alsó-Ausztria Tartomány megbízásából – 2000-ben átvette az alsó-ausztriai szakfőiskola és egyetemi oktatásügy koordinálását és irányítását, valamint megbízást kapott a felsőfokú képzés egységes koncepciójának kidolgozására.

 Szakfőiskolai oktatás

A főiskolai képzés széles alapokra való helyezése érdekében Ausztriában az 1994/95-ös tanévtől főiskolai fokozatokat ajánlanak. A képzés tudományos és szakirányú, és a tanterv magában foglalja a kötelező gyakorlatot is. A hallgatók és főiskolai helyek száma évente korlátozott, emiatt szükség van a felvételi vizsgára.

Alsó-Ausztriában jelenleg kb. 1200 kezdő hallgatói hely áll rendelkezésre. A felvételi követelmény alapvetően az általános egyetemi érettség megszerzése (érettségi vizsga, szakmai érettségi vizsga, egyetemi tanulmányokra feljogosító vizsga) vagy a tanulmányok szempontjából fontos szakmai képzettség megszerzése.

A 2003/04-es tanévtől Ausztriában három fajta szakfőiskolai fokozatot lehet szerezni: főiskolai szintű képzés (Bakkalaureatsstudiengang) egyetemi szintű képzés (Magisterstudiengang) és diplomás szakképzés (Diplom-Studiengang). A diplomás szakképzés esetén a tanulmányi idő 8 szemeszterből áll, a főiskolai szintű képzésnél

6 szemeszterből, míg az egyetemi szintű képzésnél 2-4 szemeszterből. A diplomás ill. egyetemi szintű képzést elvégző hallgatók egy  2 szemeszterből álló  doktori képzésen vehetnek részt valamely egyetemen.

A három főiskola Kremsben, St. Pöltenben és Wiener Neustadtban (tullni és wieselburgi kihelyezett tagozattal) összesen 16 szakfőiskolai okleveles képzést kínál. Ebből hatot 2004/05-ös tanévben főiskolai, illetve egyetemi jellegűvé kívánnak átalakítani. Az alsó-ausztriai főiskolákon jelenleg kb. 3880 hallgató tanul.

Egyetemi képzés

Ausztriának 21 egyeteme és egy továbbképző egyeteme van Kremsben (Donau-Universität Krems). Nappali tagozatos hallgatóként minden olyan személy jelentkezhet egyetemre, aki érettségi vizsgával, tanulmányi jogosultsági vizsgával vagy szakmai érettségi vizsgával rendelkezik.

Az Alsó-Ausztriában található Donau-Universität Krems különleges helyet foglal el az egyetemek között. Az új tartományi törvény (2004 tavaszán) ezt az egyetemet továbbképző egyetemmé minősítette és egyben Ausztriában és Európában a tudományos közösség egyenjogú partnerévé vált. Jelenleg több, mint 2800 hallgató tanul itt 40 országból, több mint 100 szakirányon. Az egyetem nemzetközileg elismert posztgraduális felsőfokú fokozatokat ad (MBA, MSc, MA, M.E.S. stb.)

Általános információk

A honlapra való belépés megkönnyítése érdekében a kezdő oldalt magyar nyelven írtuk.

Angol nyelvű tájékoztatót az alábbi címeken talál:  

Általános információk a főiskolai és egyetemi képzésről és az alsó-ausztriai főiskolai fokozatokról szóló ajánlat.

Az összes többi oldal kizárólag német nyelvű, pl.

Főiskolai-fokozatok Ausztriában, Egyetemek Ausztriában,

Tájékoztatás Alsó-Ausztria továbbképzési atlaszáról, társaságunk publikációi és fontos linkek a képzés területén.

 

Reméljük, hogy honlapunkon az összes szükséges információt megtalálja.