Srdečně Vás vítáme

v Evropské unii a na webovské stránce Dolnorakouské vzdělávací společnosti,
s.r.o, pro odborné vysoké školy a univerzity

V roce 2000 Společnost na objednávku spolkové země Dolní Rakousy převzala koordinaci a řízení odborných vysokých škol, jakož i vypracování celkové koncepce pro oblast terciárního vzdělávání.  

Odborné vysoké školy

Ve snaze rozšířit základnu vysokoškolského vzdělávání jsou v Rakousku od školního roku 1994/95 nabízeny studijní obory na odborných vysokých školách. Posláním těchto škol je vědecká činnost s orientací na budoucí zaměstnání a obsahuje i absolvování povinné odborné praxe. Počet studijných míst v jednotlivých studijních oborech a ročnících je omezený a jsou proto zavedeny přijímací pohovory. V Dolních Rakousích je v současnosti k dispozici asi 1200  míst pro základní studium. Předpokladem pro přijetí je složení příslušné zkoušky, vyžadované pro univerzitní studium (maturita, zkouška zralosti pro výkon povolání, zkouška opravňující k univerzitnímu studiu), nebo jiný odpovídající stupeň vzdělání.

Od školského roku 2003/04 odborné vysoké školy nabízejí studijní plány pro tři stupně vzdělávání: bakalářské, magisterské a diplomové.  U posledního typu studium trvá 8 semestrů, u bakalářského studia 6 semestrů a u magisterského typu 2 až 4 semestry. Absolventi dvou nejvyšších stupňů studia můžou pokračovat další dva semestry v doktorandském studiu na univerzitě.

Tři odborné vysoké školy v Kremži, St. Pöltenu a Wiener Neustadtu (s pobočkami v Tullnu a Wieselburgu) nabízejí celkově 16 diplomových studijních oborů, šest z nich bude v školním roce 2004/2005 proměněno na bakalářské a magisterské typy studia. Celkově na odborných vysokých školách v Dolních Rakousích studuje přibližně  3880 studentů.   

Univerzity

Rakousko má celkově 21 univerzit a jednu Univerzitu dalšího vzdělávání v Kremži (Donau-Universität Krems). K řádnému univerzitnímu vzdělávaní mají přístup všechny osoby, které udělaly zkoušku zralosti, opravňující zkoušku pro vysokoškolské studium, nebo zkoušku zralosti pro výkon povolání. Zvláštní postavení patří Dunajské Univerzitě v Kremži, tedy v Dolních Rakousích. Poté, co vstoupil v platnost nový spolkový zákon (jaro 2004) se tato univerzita proměnila na Univerzitu dalšího vzdělávání Krems a stala se rovnoprávným partnerem vědecké komunity v Rakousku i v celé Evropě. V současnosti je na více než 100 studijních směrech zapsáno přes 2800 studujících ze 40 zemí. Univerzita uděluje mezinárodně zavedené postgraduální univerzitní tituly (MBA, MSc, MA, M.E.S, apod.).   

Obecně

Abychom Vám ulehčili vstup na naši webovskou stránku, vytvořili jsme vstupní stránku v češtině.

Všeobecné informace o odborných vysokých školáchuniverzitách, jakož i nabídku studijních oborů v Dolních Rakousích najdete v angličtině.

Všechny ostatní stránky jsou výlučně v němčině, např.:

Studijní obory odborných vysokých škol v Rakousku, univerzity v Rakousku,

Informace o vzdělávacím atlase Dolních Rakous, publikace naší společnosti
a
důležité odkazy v oblasti vzdělávání 

 

Doufáme, že na naší stránce najdete všechny potřebné informace.